Riječ dana – 30.4.2020.

Čitanje:

Dj 8, 26-40

U one dane: Anđeo se Gospodnji obrati Filipu: »Ustani i pođi na jug putem što iz Jeruzalema silazi u Gazu; on je pust.« On usta i pođe. Odjednom eto nekog Etiopljanina, dvoranina, visokog dostojanstvenika kandake, kraljice etiopske, koji bijaše nad svom njezinom riznicom. Vraćao se iz Jeruzalema, kamo je bio pošao pokloniti se; sjeđaše na svojim kolima i čitaše proroka Izaiju. Duh reče Filipu: »Pođi i pridruži se tim kolima!« Filip pritrča i ču gdje onaj čita Izaiju proroka pa će mu: »Razumiješ li što čitaš?« On odvrati: »Kako bih mogao ako me tko ne uputi?« Onda zamoli Filipa da se uspne i sjedne uza nj. A čitao je ovaj odlomak Pisma:

‘Ko ovcu na klanje odvedoše ga,

ko janje nijemo pred onim što ga striže

on ne otvara svojih usta.

U poniženju sud mu je uskraćen.

Naraštaj njegov tko da opiše?

Da, uklonjen je sa zemlje život njegov.’

Dvoranin se obrati Filipu pa će mu: »Molim te, o kome to prorok govori? O sebi ili o kome drugom?« Filip prozbori te mu, pošavši od toga Pisma, navijesti evanđelje: Isusa. Putujući tako, stigoše do neke vode pa će dvoranin: »Evo vode! Što priječi da se krstim?« Zapovjedi da kola stanu pa obojica, Filip i dvoranin, siđoše u vodu te ga Filip krsti. A kad izađoše iz vode, Duh Gospodnji ugrabi Filipa te ga dvoranin više ne vidje. On radosno nastavi svojim putem, a Filip se nađe u Azotu. I kako je prolazio, navješćivaše evanđelje svim gradovima dok ne stiže u Cezareju.

Nitko se nije rodio kao kršćanin.

Netko nas je uveo u život vjere ili nam u najmanju ruku pomogao pristupiti krštenju.

Netko nas je krstio. Tko?

Za većinu nas su roditelji bili ti koji su odlučili da će nas dati krstiti.

Što je njih na to potaklo? Koji su im bili motivi?

Netko nas je i uveo u razumijevanje Pisma.

Roditelji su nas učili čitati, a poslije smo isto vježbali u školi.

Čitali smo (barem neke) lektire.

Nekad čitamo i Sveto pismo.

Još bitnije: slušamo Pismo na nedjeljnom bogoslužju.

Ukorijenjeni u živoj Tradiciji Crkve ulazimo postepeno u razumijevanje tog Pisma.

Tko nam je pomogao dublje zaroniti u vjeru? Tko nam je pomogao razumjeti Božju riječ? Tko nas je potaknuo da ju idemo i sâmi istraživati i proučavati?

Za te osobe – koje su me uvele u vjeru i pomogle mi u njoj rasti – želim danas moliti.

Marko, ž. vikar

Možda će vas zanimati...