Riječ dana – 29.4.2020.

Čitanje:

1Iv 1, 5 – 2, 2

Predragi! Ovo je navještaj koji smo čuli od Isusa Krista i navješćujemo vama: Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve! Reknemo li da imamo zajedništvo s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne činimo istine. Ako u svjetlosti hodimo, kao što je on u svjetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa, Sina njegova, čisti nas od svakoga grijeha. Reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama. Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan: otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde. Reknemo li da nismo zgriješili, pravimo ga lašcem i riječi njegove nema u nama. Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Ako tko i sagriješi, zagovornika imamo kod Oca – Isusa Krista, Pravednika. On je pomirnica za grijehe naše, i ne samo naše, nego i svega svijeta.

Reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama. Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan: otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde.

Kada se osoba koja ima problema s alkoholom, kockom ili nasiljem, koja je lijena ili pretila, želi suočiti s problemom koji ju muči, prvi korak koji mora učiniti jest ovaj: priznati sebi da ima problem.

Ako se ne odluči na taj prvi korak, „džabe“ joj uopće dalje išta pokušavati i ikakvom se stabilnom napretku ili poboljšanju nadati.

Na sličan način i ovdje:

  • osoba koja tvrdi da nije ništa sagriješila, tj. da joj se nema ama baš ništa oprostiti, tapkat će u mraku – pomaci, ako ih i bude, bit će kaotični, raspršeni u mnogim smjerovima;
  • ali ako osoba prizna svoje grijehe, izlaže se svjetlosti koja omogućuje sigurnost njezinim koracima – možda će ti koraci i biti sitni, ali bit će to koraci koji, jer se čine u svjetlosti, omogućuju osobi ne da „tumara“, nego da putuje.

To je dakle prvi korak.

Ma postoji prije njega zapravo i jedan „predkorak“ – Bog koji je svjetlost! Ne dolazi svjetlost tek onda kada mi priznamo grijehe, nego nas Bog koji je svjetlost strpljivo čeka da se njemu – toj svjetlosti – izložimo! Bog koji je svjetlost je vjeran i pravedan, a to će reći: neće nas osuditi kada mu priznamo grijehe. Bog se nikada ne umara opraštati nam. On je svjetlost koja nam omogućuje hod.

U svjetlosti dakle hodimo!

Marko, ž. vikar

Možda vam se sviđa...