Povijest župe

PREGLED ZNAČAJNIH DOGAĐAJA IZ POVIJESTI ŽUPE

1934.

Misije održane tijekom korizme, za čitavu Trešnjevku i okolna naselja, u dvorani Pučkog doma na Selskoj cesti. Odaziv vjernika bio je više nego dobar, te su vjernici tražili izgradnju crkve i osnivanje župe za taj dio grada. Iste godine, odmah nakon misija, uvedena je sv. Misa nedjeljom i blagdanima u dvorani Pučkoga doma, a svećenici su dolazili naizmjenično iz župa sv. Blaža i sv. Antuna. U prosincu iste godine nadbiskup koadjutor Alojzije Stepinac povjerava Ivanu Gašpertu, kapelanu sv. Blaža, zadatak da pripremi sve potrebno za osnivanje nove župe za Trešnjevku.

1935.

Vlč. Ivan Gašpert pismeno je zamolio nadbiskupa Alojzija Stepinca da nova crkva i župa budu posvećeni sv. Josipu, na što je dobio pozitivan odgovor. Osnovan Odbor za gradnju crkve i župe sv. Josipa. Prva sv. misa održana je 17. veljače u Gradskom dječjem skloništu u Trakošćanskoj ulici.

1936.

10. svibnja nadbiskup koadjutor Alojzije Stepinac blagoslovio je temeljni kamen. Dvoranu koja će privremeno služiti za bogoslužje projektirao je arhitekt Marijan Heberle, a radove je izvodio ing. Josip Čorko i graditelj Ivo Velikonja. Preko 10.000 ljudi prisustvovalo je tom svečanom događaju.

1937.

Početkom godine dovršena je dvorana koja je trebala služiti za privremenu crkvu. 17. travnja nadbiskup Antun Bauer izdao je dekret kojim se osniva župa sv. Josipa, a dan otvorenja ustanovljuje se 20. lipnja. Dana 20. lipnja nadbiskup koadjutor Alojzije Stepinac blagoslovio je zvono, dar obitelji Lovre Čorko za novu crkvu, na kojem piše: “Uzore radnika Kristom odabrani / Hrvatski nam narod i naš Zagreb brani”. U srpnju osnovan je “Pjevački zbor župe sv. Josipa”. 16. lipnja vlč. Ivan Gašpert postaje i službeno prvi župnik Sv. Josipa. 12. studenoga određen je dan klanjanja u našoj župi: 26. listopada.

1938.

Dana 6. ožujka svečano je blagoslovljen prvi Križni put, dar gospođe Anke Zebić.

1939.

Dana 3. prosinca pomoćni biskup zagrebački Franjo Salis-Seewis blagoslovio je oltar i orgulje izrađene kod tvrte Hefferer u Zagrebu.

1940.

Prva mlada misa u župi; služio ju je vlč. Ivan Mort, isusovac.

1945.

Dana 29. srpnja druga mlada misa u župi; služio ju je vlč. Marko Cigrovski.

1947.

U povodu 10. obljetnice župe izvršena je prva obnova župe.

1949.

Komunističke vlasti oduzele su sve matične knjige, dijelove župnog arhiva i indekse. Manji dio kasnije je vraćen! 22. travnja uhićen je prvi župnik Ivan Gašpert. Za njegovog tamnovanja u Staroj Gradiški župom su privremeno upravljali oci salezijanci i vlč.dr. Antun Gršćić (1950.-1952.)

1957.

Druga obnova crkve sv. Josipa.

1958.

Otet veći dio zemljišta oko crkve, bez ikakve naknade, a godinu dana kasnije na otetom su zemljištu započele gradnje raznih objekata, uključujući i robnu kuću koja još uvijek stoji ispred crkve sv. Josipa.

1959.

Postavljeni i posvećeni oltari Srca Isusova i Srca Marijina.

1960.

Prve misije u župi. Manja obnova unutrašnjosti, predvorja i pročelja crkve.

1962.

Pomoćni biskup Josip Lach posvetio je glavni, mramorni oltar sv. Josipa. U oltar su stavljene moći sv. Magnusa i Maksimusa.

1965.

Umire prvi župnik prečasni Ivan Gašpert. Privremenim upraviteljem župe bio je tadašnji kapelan Danijel Labaš. U rujnu dolazi novi župnik Augustin Holi.

Iste godine na župu dolaze časne sestre Kćeri milorsđa.

1966.

Biskup dr. Josip Lach na blagdan Bezgrešnoga Začeća Blažene Djevice Marije blagoslovio je kip “Djevice siromaha”, koji se i danas nalazi u crkvi sv. Josipa, a darovalo ga je Belgijsko svetište Banneux.

1967.

Mlada misa vlč. Stephena Cervonija iz New Yorka. U župi osnovana laička organizacija “Marijina legija”

1968.

Postavljen novi Križni put, koji je blagoslovio pomoćni biskup Josip Lach.

1969.

Postavljen je gipsani kip Srca Isusova, koji je 1975. zamijenjen. Kip je rad prof. Josipa Poljana. Na blagdan Srca Isusova blagoslovio ga je pomoćni biskup zagrebački Josip Lach. U crkvi je ugrađen razglas s 11 zvučnika i 3 mikrofona. Radove je izvodio Branko Tušak.

1971.

Mlada misa vlč. Zlatka Golubića, župljanina župe sv. Josipa.

1974.

Uvedeno centralno grijanje u crkvu; radovi su završeni 7. rujna.

Tri mlade mise:

2. veljače, Stjepan Bolkovac, salezijanac

30. lipnja Ignacije Halambek, isusovac

29. rujna Stjepan Kušan.

1975.

Umjesto gipsanog kipa Srca Isusova postavljen je lijevani kip istoga kipara, prof. Josipa Poljana. Istovremeno je postavljena i slika sv. Male Terezije, djelo akademskog slikara Josipa Biffela.

1976.

Manja obnova crkve, uglavnom ličilački radovi u unutrašnjosti.

1977.

Opločeno je kameno podziđe s mramornim pločama iz Reštova kod Pazina, čime je oplemenjena i poljepšana unutrašnjost crkve.

1978.

Župu su posjetili misionari Ante Gabrić i Majka Terezija; na spomen toga posjeta nadbiskup je odredio da se svaki 18. dan u mjesecu održi u crkvi sv. Josipa klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu.

1981.

Postavljena su elektronička zvona, nabavljena u Padovi. Obnovljeno je krovište crkve i stavljene nove ploče.

1984.

U župu su se iz Tuškanca u Vidovečku ulicu br. 8 doselile časne sestre Družbe klanjateljica Predragocjene Krvi Kristove. U rujnu je izvršen veći popravak orgulja i umetnut je novi mijeh. Postavljena je i blagoslovljena slika sv. Leopolda Mandića, djelo slikara Josipa Biffela. Sliku je blagoslovio vlč. Leopold Tepeš, župnik iz Savskoga Gaja.

1986.

Na ispovjedaonicu, desno od ulaza, postavljeno je veliko raspelo, nabavljeno u Grazu.

1988.

Započela gradnja Doma sv. Josipa. Kamen temeljac blagoslovio je kanonik Josip Klarić.

1990.

Blagoslov završenoga Doma sv. Josipa. Dom je blagoslovio nadbiskup Franjo Kuharić.

1991.

Izgrađena je zgrada Caritasa i intenzivirana pomoć izbjeglima i prognanima tijekom agresije na Republiku Hrvatsku.

1992.

Nadbiskup Franjo Kuharić blagoslovio je uoči blagdana sv. Josipa zgradu Caritasa.

1993.

21. veljače mlada misa vlč. Darka Horvata.

4. srpnja mlada misa vlč. Davora Škare.

1995.

Manja obnova u crkvi i Domu sv. Josipa: ličilački radovi i postavljanje novoga podnožja za klupe.

1997.

Osnovana je Kolpinška obitelj u župi. 8. listopada završena je izgradnja zvonika. 30. listopada na zvonik je postavljen križ veličine 4 m. Postavljena su i zvona, po narudžbi izljevena u Innsbrucku.

1998.

Kardinal Franjo Kuharić u nazočnosti donatora i uzvanika blagoslovio je zvona. 29. studenoga u Domu umirovljenika (Drenovačka 30) otvorena je kapela Kraljice Sv. Krunice, koju je blagoslovio vlč. Ivica Miklenić.

1999.

23. srpnja vlč. Augustin Holi razriješen je dužnosti župnika i imenovan župnim pomoćnikom. Mr. Josip Kuhtić imenovan je novim župnikom.

2001.

Uz mjesečno i godišnje, uvedeno je i tjedno klanjanje (četvrtkom) Presvetom Oltarskom Sakramentu. Počela temeljita obnova unutrašnjeg i vanjskog dijela crkvenoga prostora (zamijenjen je krov, elektroinstalacije, vrata i prozori; grijanje i klima-uređaji; oličeni su nutarnji zidovi; napravljena nova fasada crkve; uređen nogostup i pristupi crkvi; posađeno zelenilo oko crkve i u dvorištu; dogovorena izrada nacrta vitraja).

2003.

Upotpunjuje se novi raspored klanjanja Presvetom Oltarskom Sakramentu (tjedno: ponedjeljak i četvrtak poslije večernje sv. Mise; mjesečno: svakog 18.; godišnje: 26. listopada).

2004.

Predstavljeni nacrti vitraja. U tjednu uoči blagdana sv. Josipa završeno je postavljanje prvih deset vitraja (četiri na koru i preostalih šest na zapadnoj stijenki crkve) prema skicama akademskog slikara Branimira Dorotića.

2006.

02. srpnja – Mlada misa vlč. Marka Kovača.

03. rujna – Dekretom Nadbiskupskog duhovnog stola vlč. Ivica Zlodi preuzima novu službu na Kaptolu a na mjesto župnog vikara u našu župu dolazi vlč. Dražen Hladuvka, župni vikar iz Velike Gorice. 11. rujna – započela obnova tornja crkve

2008.

Dekretom Nadbiskupskog duhovnog stola tijekom srpnja izvršene su redovite personalne promjene koje potpisuje zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. Mr. Josipa Kuhtića razriješio je župničke službe te ga imenovao rektorom zagrebačke katedrale, tajnikom Povjerenstva za liturgiju i koordinatorom za trajnu formaciju svećenika. Vlč. Ivan Filipičić imenovan je novim župnikom župe Sv. Josipa, a vlč. Tomislav Kralj kapelanom Župe.

2009.

16. veljače – blago u Gospodinu preminuo je vlč. Augustin Holi. 1965. godine imenovan župnikom naše župe sv. Josipa na Trešnjevci. 1999. godine bio je imenovan supsidijarom naše župe, a posljednje mjesece proveo je u Svećeničkom domu sv. Josipa. (opširnije.)

15. kolovoza

Odlukom Nadbiskupskog duhovnog stola i kardinala Josipa Bozanića u kolovozu su izvršene personalne promjene kojom je župnik Ivan Filipčić razriješen službe župnika a vlč. Tomislav Kralj službe župnog vikara. Novim župnikom Župe sv. Josipa imenovan je preč. mr. Antun Vukmanić, a kapelanom vlč. Marko Vuković.

2011.

14. kolovoza

Odlukom Nadbiskupskog duhovnog stola i kardinala Josipa Bozanića izvršene su personalne promjene kojom je vlč. Marko Vuković razriješen službe župnog vikara, a mr. Jakov Rađa imenovan novim župnim vikarom naše Župe.

2012.

U mjesecu lipnju župa je svečano proslavila 75. obljetnicu osnutka. Svečanost je predvodio zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić.

Krajem kolovoza dosadašnji župnik preč. mr. Antun Vukmanić razriješen je službe, a novim upraviteljem imenovan je vlč. Damir Ocvirk.

2013.

5. listopada

Blagoslov i otvaranje novouređenih dvorana blaženog Alojzija Stepinca, sestre Boromeje i Augustina Holija.