Riječ dana – 2.4.2020.

Čitanje:

Post 17, 3-9

U one dane: Abram pade ničice, dok mu Bog govoraše: »Ovo je Savez moj s tobom, postat ćeš ocem mnoštvu naroda; i nećeš se više zvati Abram — već Abraham će ti ime biti, jer ocem mnoštva naroda ja te postavljam! Silno ću te rodnim učiniti; narode ću iz tebe izvesti; i kraljevi će od tebe izaći. Savez svoj uspostavljam između sebe i tebe i tvoga potomstva nakon tebe — Savez svoj za vjekove: ja ću biti Bogom tvojim i tvoga potomstva nakon tebe. Tebi i tvome potomstvu nakon tebe dajem zemlju u kojoj boraviš kao pridošlica — svu zemlju kanaansku — u vjekovni posjed; a ja ću biti njihov Bog.«

Još reče Bog Abrahamu: »A ti Savez čuvaj moj ti i tvoje potomstvo nakon tebe u sve vijeke.«

„Abram pade ničice, dok mu Bog govoraše.“

 • Padnem li ničice dok mi Bog govori?
 • Govori li mi Bog?

„I nećeš se više zvati Abram — već Abraham će ti ime biti.“

 • Zašto mi Bog mijenja ime?
 • Što znači moje novo ime – ime koje mi daje Bog?

„Silno ću te rodnim učiniti; narode ću iz tebe izvesti“.

 • Bog me želi učiniti plodnim – mnogostruko plodnim – narode želi izvesti iz mene!
 • Gdje sam plodan?

„Savez svoj uspostavljam između sebe i tebe i tvoga potomstva nakon tebe — Savez svoj za vjekove: ja ću biti Bogom tvojim i tvoga potomstva nakon tebe.“

 • Bog želi uspostaviti svoj Savez sa mnom. To je njegova želja. Taj Savez je vječan.
 • Kakva je moja reakcija na njegovu želju?
 • Mogu se zamisliti i kao potomak Abrahamov.
 • Kakav je osjećaj biti u tom velikom sazviježđu Abrahamovih potomaka, baštinikâ Saveza?

„Tebi i tvome potomstvu nakon tebe dajem zemlju u kojoj boraviš kao pridošlica — svu zemlju kanaansku — u vjekovni posjed.“

 • Koja mi je zemlja dana u posjed?
 • Znam li ju obrađivati?

„Još reče Bog Abrahamu: »A ti Savez čuvaj moj ti i tvoje potomstvo nakon tebe u sve vijeke.«“

 • Bog je vjeran svome Savezu, čuva ga.
 • Želim li isto i ja?

Marko, ž. vikar

Možda će vas zanimati ...