Obavijest

Dragi roditelji i kandidati za svetu potvrdu! Slavlje svete potvrde koje je trebalo biti u našoj župi u nedjelju, 26. travnja u 12 sati, odgađa se do novoga datuma koji će biti na vrijeme...

Riječ dana – 3.4.2020.

Psalam: Ps 18, 2-7 Ljubim te Gospodine, kreposti moja!Gospodine, hridino moja, utvrdo moja, spase moj. Bože moj, pećino moja kojoj se utječem, štite moj, snago spasenja moga, tvrđavo moja!Zazvat ću Gospodina, hvale predostojna, i...

Riječ dana – 2.4.2020.

Čitanje: Post 17, 3-9 U one dane: Abram pade ničice, dok mu Bog govoraše: »Ovo je Savez moj s tobom, postat ćeš ocem mnoštvu naroda; i nećeš se više zvati Abram — već Abraham...

Obavijest

Dragi roditelji i kandidati za Prvu pričest! Ovoga tjedna trebala je započeti trodnevna priprema za slavlje Prve pričesti. Nažalost, zbog situacije povezane sa zaštitom od širenja koronavirusa, neće se održati priprema, kao i slavlje...

Riječ dana – 1.4.2020.

Čitanje Dn 3, 14-20.24-25.28 U one dane: Kralj Nabukodonozor reče: »Je li istina, Šadrače, Mešače i Abed Nego, da vi ne štujete mojih bogova, i da se ne klanjate zlatnome kipu što ga podigoh?...