Riječ dana – 27.3.2020.

Čitanje: Mudr 2, 1a.12-22 Krivo misle bezbožnici i ovako mudruju: »Kratkovjek je i tužan život naš, i nema lijeka kad čovjeku dođe kraj. Postavimo zasjedu pravedniku, jer nam smeta, i protivi se našem ponašanju,...

Riječ dana – 26.3.2020.

Čitanje: Izl 32, 7-14 U one dane: Gospodin progovori Mojsiju: »Požuri se dolje! Narod tvoj, koji si izveo iz zemlje egipatske, pošao je naopako. Brzo su zašli s puta koji sam im odredio. Napravili...

Riječ dana – Blagovijest

Evanđelje: Lk 1 , 26-38 U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija....

Riječ dana – 24.3.2020.

Evanđelje: Iv 5 , 1-3a.5-16 Bijaše židovski blagdan pa Isus uziđe u Jeruzalem. U Jeruzalemu se kod Ovčjih vrata nalazi kupalište koje se hebrejski zove Bethzatha, a ima pet trijemova. U njima je ležalo...

Riječ dana – 21.3.2020.

Evanđelje dana Lk 18 , 9-14U ono vrijeme: Nekima koji se pouzdavahu u sebe da su pravednici, a druge podcjenjivahu, reče Isus ovu prispodobu. »Dva čovjeka uziđoše u Hram pomoliti se: jedan farizej, drugi...