Dječja zajednica Susret

 

Dječja zajednica Susret okuplja djecu na tjednim vjeronaučnim druženjima u dvije grupe.
Na susretima se djeca kroz igru međusobno druže i upoznaju s katoličkom vjerom kroz praktične i svakodnevne životne stvari i situacije. Veliki naglasak stavlja se na ljubav prema Bogu, brigu za bližnjega, pomoć potrebitima, ljudske vrline i mane.
Zajednicu Susret osnovao je župni Caritas, s kojim zajednica kontinuirano surađuje na raznim župnim i karitativnim projektima.

MALI Susret okuplja djecu od 3 do 9 godina petkom od 17.15 do 18.15 sati
Voditeljica: Katica Sučić
091-3021-013
susret@zupa-svjosip.hr

VELIKI Susret okuplja djecu od 4. do 8. razreda četvrtkom od 17.45 do 18.45 sati
Voditeljica: Vlasta Fekeža
099-3572-660
susret@zupa-svjosip.hr