Kateheze o 7 darova Duha Svetoga – 5. kateheza

Poslušajte petu katehezu – Jakost

Kateheza je pripremljena koristeći materijale don Fabia Rosinia, svećenika rimske biskupije, bibličara i vrsnog katehete.

Možda će vas zanimati...