Prva kateheza u listopadu

U utorak, 3.10.2017. započele su kateheze o Blaženoj Djevici Mariji.
Prva u nizu kateheza bila je na temu Marijino otajstvo. Župnik Damir Ocvirk govorio je o tome kako je Nebeska Majka otvorena srca prihvatila biti majkom Bogo-čovjeka pouzdavši se u Božju providnost. Kao poveznicu istaknuo je Zahariju koji je stavio sebe na prvo mjesto i zbog toga je bio nijem sve do Ivanova krštenja. Slijediti Mariju znači vjerom djelovati kao kršćanin. Sljedeći Mariju slijedimo njezina Sina. Marija je u početku bila pošteđena porođajne boli, ali nije bila pošteđena boli kad je Isus bio razapet na križu. Postala je Majkom Bogo-čovjeka, da bi nakon smrti i uskrsnuća Isusa bila uznesena na nebo i postala našom Majkom.
Sljedeća kateheza održat će se u utorak, 17.10.2017. poslije večernje mise na temu Marijine kušnje.
Verica Mikulić
Fotogalerija

Možda vam se sviđa...