Duhovni impulsi u došašću 2020. – 13. impuls

13. impuls: DJ Advent Danas, kao i prije točno tjedan dana, ponovno malo opuštenije… malo ljepote. Malo adventske muzike. Prošli puta bile su to pjesme na njemačkom jeziku, ovaj puta na engleskom. Nešto tradicionalno,...

Duhovni impulsi u došašću 2020. – 12. impuls

12. impuls: „tajno“ Još jedanput čitam drugo poglavlje Matejeva evanđelja (Mt 2). Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je...

Duhovni impulsi u došašću 2020. – 11. impuls

11. impuls: Mesija Zvjezdoznanci (tri kralja) slijede zvijezdu eda bi našli novorođenog kralja židovskog. Herod je uznemiren: raspituje se gdje se Krist ima roditi. Židovski narod polaže velike nade u Mesiju – od njega...

Duhovni impulsi u došašću 2020. – 10. impuls

10. impuls: Kralj Herod Čitam 2. poglavlje Matejevog evanđelja posebno obraćajući pozornost na sve što se tiče kralja Heroda. Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s...

Duhovni impulsi u došašću 2020. – 9. impuls

9. impuls: Na putu prema Jeruzalemu Jeruzalem je bio kraljevski grad. Pošto su zvjezdoznanci tragali za židovskim kraljem, logično su pošli u kraljevsku palaču. Ali tamo ga nisu našli. Čak nam ni Sveto pismo...