Mjesečni susret obiteljske zajednice

U petak 21.04.2017 je održan redovni susret Obiteljske zajednice za travanj s katehezom na temu “velika mi djela učini Svesilni, sveto je Ime Njegovo” – moja djela učinjena u Bogu. Promišljajući o Marijinom djevičanstvu prije poroda, u porodu i nakon poroda, pokušali smo to aktualizirati na naš konkretni život i djelovanje. Na susretu je bio prisutan i vlč. Josip Mudronja te se nakon kateheze povela i kratka rasprava.

Martina Salopek

Možda će vas zanimati ...