Četvrta duhovna obnova – Krepost ljubavi

U4DuhObnovaKrepostLjubavi_2015_01 utorak 3. ožujka održana je posljednja duhovna obnova u nizu duhovnih obnova u veljače. U prepunoj dvorani A. Holija, duhovnu obnovu predvodio je fra Zdravko Lazić, gvardijan franjevačkog samostana na Kaptolu. U duhovnu obnovu uveo nas je naš župnik Damir, riječima sv. Pavla u Hvalospjevu ljubavi. Potom je fra Zdravko protumačio što znači krjepost ljubavi i kako se ona očituje u svakodnevnici života. Naglasio je važnost konkretne ljubavi i da se trebamo kloniti apstraktne ljubavi, koja se u ničemu ne očituje. Nakon prvog dijela duhovne obnove, fra Zdravko je objasnio razliku između ljubavi kao eros, caritas i agape. Bog nas ljubi sveobuhvatnom ljubavlju, ljubavlju koja se neprekidno daruje – to je agape ljubav: darujuća sveobuhvatna ljubav.

Na kraju duhovne obnove, fra Zdravko je govorio o ulozi redovnika u poslanju Crkve i na koji način oni ostvaruju vidljivu ljubav.

Cijelu duhovnu obnovu možete vidjeti na našem župnom youtube-u.

Možda će vas zanimati ...