Župna kateheza

Raspored za šk. godinu 2014./2015.

 

Predškolci (3-9 godina):

SUBOTA

10,30-11,30

Vlasta FEKEŽA

Vjeronaučna dvorana 2

 

Prvopričesnici:

UTORAK

grupa MATEJ

grupa MARKO

17,00 – 17,45 sati

17,00 – 17,45 sati

s. Melita

Krešimir MATIJEVIĆ

Vjeronaučna dvorana 1

Dvorana bl. A. STEPINAC

SRIJEDA

grupa LUKA

grupa IVAN

grupa MARIJA

17,15 -18,00 sati

17,00-17,45 sati

18,00-18,45 sati

Jasna ZADELJ

vlč. Martin KRIZMANIĆ

vlč. Martin KRIZMANIĆ

Vjeronaučna dvorana 1

Dvorana A. HOLIJA

Dvorana bl. A. STEPINCA

Krizmanici:

UTORAK

grupa bl. A. STEPINAC

grupa bl. I. MERZ

grupa bl. M. PETKOVIĆ

grupa bl. M. BULEŠIĆ

18,00 -18,45 sati

18,00-18,45 sati

19,30-20,15 sati

19,30-20,15 sati

vlč. Ivan VUČAK

Suzana ZELINČIĆ

Jelena BURIJAN

vlč. Martin KRIZMANIĆ

Vjeronaučna dvorana 2

Vjeronaučna dvorana 1

Vjeronaučna dvorana 1

Vjeronaučna dvorana 2

SRIJEDA

grupa sv. L. MANDIĆ

grupa sv. N. TAVELIĆ

19,30-20,15 sati

19,30-20,15 sati

vlč. Ivan VUČAK

vlč. Martin KRIZMANIĆ

Vjeronaučna dvorana 2

Vjeronaučna dvorana 1

Srednjoškolci:

ČETVRTAK

20,00-21,00 sat

vlč. Ivan VUČAK

Klub mladih bl. I. MERZ

Katekumeni:

UTORAK

15,30-16,30 sati

vlč. Damir OCVIRK

Dvorana A. HOLIJA

ČETVRTAK

20,00-21,00 sat

vlč. Damir OCVIRK

crkva sv. JOSIPA