Riječ dana – 23.4.2020.

Čitanje:

Dj 5, 27-32

U one dane: Stražari dovedoše apostole i privedoše ih pred Vijeće. Veliki ih svećenik zapita: »Nismo li vam strogo zabranili učiti u to Ime? A vi ste eto napunili Jeruzalem svojim naukom i hoćete na nas navući krv toga čovjeka.«

Petar i apostoli odvrate: »Treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima! Bog otaca naših uskrisi Isusa kojega vi smakoste objesivši ga na drvo. Njega Bog desnicom svojom uzvisi za Začetnika i Spasitelja da obraćenjem podari Izraela i oproštenjem grijeha. I mi smo svjedoci tih događaja i Duh Sveti kojega dade Bog onima što mu se pokoravaju.«

Zašto veliki svećenik i Vijeće brane apostolima učiti u ime Isusovo?

Zašto Petar i drugi apostoli ipak nastavljaju učiti u to Ime?

Što se to dogodilo da Petar, koji se onomad skanjivao, pače i zatajio Isusa tijekom njegovog procesa, sada tako ustrajno i neustrašivo nastupa? On nije naprasan ili bahat, ali jest odlučan i postojan! Što se to u međuvremenu dogodilo? Zašto je sada uvjeren da se treba većma pokoravati Bogu negoli ljudima?

Komu se Isus pokoravao? Komu većma? A komu se je bio spreman usprotiviti? Zašto?

Komu se mi trebamo pokoravati? Komu većma? A komu se trebamo biti spremni usprotiviti? Zbog čega? Zašto?

Marko, ž. vikar

Možda će vas zanimati...