Duhovni impulsi u došašću 2020. – 12. impuls

12. impuls: „tajno“

Još jedanput čitam drugo poglavlje Matejeva evanđelja (Mt 2).

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.«
Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok:

A ti, Betleheme, zemljo Judina!
Nipošto nisi najmanji
među kneževstvima Judinim
jer iz tebe će izaći vladalac
koji će pasti narod moj – Izraela!«
Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: »Pođite, reče, i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.«
Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.

A pošto oni otiđoše, gle, anđeo se Gospodnji u snu javi Josipu: »Ustani, reče, uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi.« On ustane, uzme noću dijete i majku njegovu te krene u Egipat. I osta ondje do Herodova skončanja – da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Iz Egipta dozvah Sina svoga.

Vidjevši da su ga mudraci izigrali, Herod se silno rasrdi i posla poubijati sve dječake u Betlehemu i po svoj okolici, od dvije godine naniže – prema vremenu što ga razazna od mudraca. Tada se ispuni što je rečeno po proroku Jeremiji:

U Rami se glas čuje,
kuknjava i plač gorak:
Rahela oplakuje sinove svoje
i neće da se utješi
jer više ih nema.

Postoje li tu za mene neka mjesta koja me posramljuju, jer kao da se prepoznam na mjestu kralja Heroda?

U ovom poglavlju Matejeva evanđelja nalazimo osobu koja nije sigurna u svoje kraljevstvo dostojanstvo, u svoju suverenost: zbog navještaja rođenja drugoga kralja (Isusa Krista), Herod gubi svoj mir i opuštenost, te pada u stanje straha. Preplavljuje ga osjećaj manje vrijednosti kao i onaj nemoći. Herod se osjeća kao da mu prijeti neka velika opasnost.

Herod je duboko u sebi nesiguran. Stoga se nestabilnosti koju osjeća on sada pokušava riješiti koristeći se vrlo lošim sredstvima, poput laži i licemjerja. Poduzima razne istraživačke pothvate, napinje se, trsi, a sve kako bi zadržao svoju moć. Na pameti mu je vlastiti interes. Zvjezdoznance međutim on pokušava iskoristiti pod krinkom dobre namjere: želi se pokloniti novorođenome kralju.

Herodova neiskrenost simptom je velike laži u koju je povjerovao i koju je uzeo za svoj životni moto: ispoljavanjem moći osigurati si sreću! Stoga on ne živi otvoreno prema drugima, već prije svega mora tajiti i skrivati svoje prave namjere.

U br. 326 pravila za razlučivanje duhova, Ignacije o zlom duhu među ostalim piše: „Isto se tako on vlada poput lažnog ljubavnika kad želi ostati skrovit i u potaji. Kao što, naime, takav lažan čovjek, koji govori sa zlom namjerom da bi zaveo kćer dobra oca ili ženu dobra muža, traži da se nikome ne kazuju njegove riječi i nagovaranja pa se, naprotiv, vrlo ljuti kad kćerka oda ocu ili žena mužu njegove laskave riječi i opaku nakanu jer odmah lako razabire da neće uspjeti u započetom pothvatu, isto tako i neprijatelj ljudske naravi, kad sa svojim lukavštinama i nagovaranjima navali na dušu pravednika, želi i traži da sve ostane tajno. No kad ona to otkrije ili svom dobrom ispovjedniku ili kojoj drugoj duhovnoj osobi koja dobro poznaje njegove varke i lukavštine, tada ga to vrlo muči jer uviđa da neće uspjeti svojom započetom zloćom budući da su otkrivene njegove očite spletke“.

Postoji li i u meni neka loša namjera koju moram prekriti lažima?

U razgovoru dolazim pred Gospodina s onime što se odvilo u molitvi.

Marko, kapelan

Možda će vas zanimati ...