Čin posvete Blaženoj Djevici Mariji

ČIN POSVETE BLAŽENOJ DJEVICI MARIJI U VREMENU OPASNOSTI OD VIRUSA

Blažena Djevice Marijo, Majko Gospodina našega Isusa Krista i Majko naša!

Crkva je u svome zemaljskom hodu

uvijek prepoznavala tvoju majčinsku blizinu i skrb za svoju djecu.

Posebno je iskusila kako je dobro staviti se pod tvoju obranu i zaštitu

u vremenima kušnji i zbunjenosti.

Budući da djeca po naravi, kada se nađu u strahu, bježe majci u krilo,

tako se i mi želimo ovom posvetom

potpuno izručiti tebi i tvome Bezgrješnom Srcu.

Stoga, tvome Bezgrješnom Srcu posvećujemo sebe,

naše obitelji,

naše župnu zajednice

i cijelu Nadbiskupiju.

Tvome Bezgrješnom Srcu

posvećujemo i predajemo također sve neprijatelje

Crkve, naroda, Domovine i života.

U ovo vrijeme, kada epidemija pokazuje zastrašujuću prijetnju za naše živote,

a naviješta i mnoge druge krize kao posljedicu svoga djelovanja,

utječemo se tvome Bezgrješnom Srcu kao korablji spasa u ovim okolnostima.

Izmoli nam kod svoga Sina oproštenje naših grijeha i grijeha cijeloga svijeta

te se zauzmi za nas, kao za svoju djecu.

Posvećujući i predajući tvojemu Bezgrješnom Srcu narod naše župe,

molimo da svojim moćnim zagovorom sve narode privedeš svojemu Sinu.

Primi ovu posvetu kao zadovoljštinu za grijehe

koji se nanose tvome Bezgrješnom Srcu i Božanskom Srcu Isusovu.

Tebi predajemo svoje krsno dostojanstvo

te obećajmo živjeti kao djeca svjetla,

kojima će glavni putokaz života biti riječ tvoga Sina, riječ Evanđelja.

Poštedi nas otpada od vjere,

očuvaj od pošasti epidemije, potresa, kuge, gladi i rata.

Kao tvoja djeca, čvrsto stojimo u vjeri

da ćemo naći sklonište u tvome Bezgrješnom Srcu

i zaštitu pod tvojim majčinskim plaštem.

Primi nas u Hram svoga Bezgrješnog Srca

da možemo dostojno slaviti Presveto Trojstvo

u vjernosti tebi i tvome Sinu.

Zauzmi se za nas pred milosrdnim Ocem,

iz ljubavi za nas raspetim Sinom

i Duhom Svetim, tvojim nebeskim Zaručnikom,

da se njegova milost izlije na nas i obnovi lice Crkve i cijelog čovječanstva.

 Spomeni se, o predobrostiva Djevice Marijo,

kako se još nikada nije čulo da si ikoga zapustila

koji se u tvoju zaštitu utekao,

tvoju pomoć zatražio i tvoj zagovor zaprosio!

Ovim pouzdanjem ohrabreni

utječemo se i mi k tebi, Djevice i Bogorodice.

K tebi, Majko, dolazimo;

pred tobom, evo, stojimo, mi grješnici i vapimo:

nemoj, Majko vječne Riječi, prezreti naše molbe,

nego ih milostivo primi i usliši. Amen.

Marijo, zdravlje bolesnih, moli za nas.

Sv. Josipe, moli za nas.

Blaženi Alojzije Stepinče, moli za nas.

Možda će vas zanimati...