Kategorija: Novosti

Devetnica u čast sv. Josipu 2017. – šesti dan

Šesti dan devetnice sv. Josipu predmolili su Misionari Milosrdnog Isusa. U prisutnosti relikvije sv. Maksimilijana Kolbea molili smo za dar povjerenja u Božju providnost i zaštitu Bezgrješne za cijeli hrvatski narod, za naše obitelji,...

Devetnica u čast sv. Josipu 2017. – peti dan

Devetnica u čast sv. Josipu došla je na pola puta. Petog dana članovi Kolpinške obitelji sv. Josipa predmolili su krunicu sv. Josipa za jedinstvo u našoj župi, kako bismo svi bili jedno u Kristu. Zaziv...

Devetnica u čast sv. Josipu 2017. – četvrti dan

Četvrtog dana devetnice u čast sv. Josipu, krunicu sv. Josipa predmolili su članovi Neokatekumenskog puta s nakanom za obraćenje u hrvatskom narodu. Temeljna misao vodilja je izreka blaženog kardinala Alojzija Stepinca „Povratak čovječanstva k...

Devetnica u čast sv. Josipu 2017. – treći dan

Trećeg dana devetnice u čast sv. Josipu, krunicu sv. Josipa predmolili su volonteri župnog Caritasa i Pučke kuhinje sv. Josipa s nakanom za cijelu Crkvu, osobito za našu Nadbiskupiju koja živi važan događaj Sinode...

Devetnica u čast sv. Josipu 2017. – drugi dan

Drugog dan devetnice svetom Josipu, krunicu sv. Josipu predmolile su Obiteljska zajednica i Liturgijska skupina djece Marije Petković tako da je svaka obitelj predmolila jednu deseticu krunice, zajedno roditelji s djecom. Toga dana molilo...