Kategorija: Novosti

Euharistija za don Giacoma Raineria

Neokatekumenske zajednice naše župe su u srijedu 18. rujna proslavile svečanu Euharistiju kojoj je predsjedao župnik don Damir Ocvirk, a koncelebrirao je svećenik – misionar u Srbiji, don Toni Kragol. Toga dana ujutro, u...