Molitve

ZDRAVO JOSIPE

Pozdravljam Te, Josipe, koji si pun Božje milosti! Spasitelj se odmarao na tvojim rukama i rastao pod tvojim pogledom. Blagoslovljen ti među svim ljudima i Isus, božansko Dijete tvoje djevičanske Supruge, neka bude uvijek blagoslovljen!

Sveti Josipe, tebi je bilo dano da budeš otac Sinu Božjemu, moli za nas u našim obiteljskim brigama, za naše zdravlje i za naš posao sve do naših posljednjih dana i udostoj se prići nam u pomoć u času smrti naše! Amen!

KRUNICA SVETOG JOSIPA

Moli se za Gospinu krunicu od pet desetica. Na križić se moli Vjerovanje. Na pojedinačnom zrncu između desetica – Očenaš, odnosno Slava Ocu… i Očenaš.

Umjesto Zdravo Marijo moli se: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski Oče Isusa Krista, (otajstvo…) Sveti Josipe, moli za nas da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.

Na prva tri zrnca dodaje se: – koji neka nam umnoži vjeru – koji neka nam učvrsti ufanje – koji neka nam usavrši ljubav Otajstva po deseticama: 1. Kojeg si žarko volio. 2. Koji je tebe slušao i ljubio. 3. Za koga si marljivo radio. 4. Koji je tebi u poslu pomagao. 5. Koji je uza te bio kad si umirao.

Umjesto o moj Isuse moli se: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.

Na kraju krunice Bože Oče, nestvorena tvoja Riječ udostojala se u tišini zaodjenuti slabom ljudskom naravi u skrovitosti nazaretskog doma u kojem je sveti Josip bio glavar; po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neurednih nagnuća, da svojim govorom častimo samo Tebe, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Sveti Josipe ti si imao veliku ljubav prema šutnji, sada evo vapim i Tebi da mi pomogneš da i ja imam šutnju kada zatreba, da u svome govoru ne pogriješim kako bi svaka moja izgovorena riječ bila Bogu na slavu, a meni na spasenje, mir u mom srcu i mojoj duši, pomoć drugima, a šutnja velika radost koja donosi velike plodove i vodi u put savršenosti Amen.

LITANIJE SVETOG JOSIPA

Gospodine, smiluj se! Kriste, smiluj se! Gospodine, smiluj se! Kriste, čuj nas! Kriste, usliši nas! Oče nebeski, Bože, smiluj nam se! Sine, Otkupitelju svijeta, Bože Duše Sveti, Bože Sveto Trojstvo, jedan Bože, Sveta Marijo, moli za nas! Sveti Josipe, Slavni porode Davidov, Svjetlosti patrijarha, Zaručniče Bogorodice, Stidljivi čuvaru Djevice, Hranitelju Sina Božjega, Brižni branitelju Kristov, Glavaru slavne obitelji, Josipe pravedni, Josipe prečisti, Josipe premudri, Josipe jaki, Josipe poslušni, Josipe vjerni, Ogledalo strpljivosti, Ljubitelju siromaštva, Uzore radnika, Uresu domaćega života, Čuvaru djevica, Potporo obitelji, Utjeho bijednih, Ufanje bolesnih, Zaštitniče umirućih, Strahu zlih duhova, Pokrovitelju svete Crkve, Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine! Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine! Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!- Postavio ga je gospodarom doma svojega. – I poglavarom svega imanja svojega. Pomolimo se:

 

Bože, koji si se neiskazanom providnosti udostojao izabrati blaženoga Josipa za zaručnika presvetoj Majci svojoj, daj molimo da koga kao pokrovitelja častimo na zemlji, zavrijedimo imati zagovornikom na nebu.

Koji živiš i kraljuješ u sve vijeke vjekova. Amen.

MOLITVA ZA CRKVU

Gospodine, koji blagoslivljaš sve koji tebe blagoslivlju i posvećuješ sve koji se u te ufaju, spasi svoj narod i blagoslovi svoju baštinu. Čuvaj svoju Crkvu u njezinoj punini, posveti one koji ljube ljepotu tvojega doma. Proslavi se svojom božanskom moći i ne napuštaj nas koji se u te uzdamo. Podaj mir svome svijetu koji je tvoj, svojoj Crkvi, svećenstvu, našoj domovini i čitavome svojem puku. Amen.

Sv. Ivan Zlatousti

MOLITVA ZA OBITELJ

Bože, stvoritelju i milosrdni obnovitelju svoga naroda! Izlij, molimo te, obilan blagoslov na ovu obitelj, sabranu u tvoje ime. Neka svi njezini članovi, koji su povezani jednom ljubavlju, budu u duhu gorljivi i u molitvi postojani. Neka jedni o drugima brinu i neka pritječu u pomoć potrebnima. Neka riječju i primjerom budu navjestitelji vjere. Po Kristu.

(Iz knjige “Blagoslovi”)

MOLITVA SV. JOSIPU ZA ZVANJA

Duše Istine i ljubavi, ispuni svako srce svojom prisutnošću i probudi u mnogim mladima čežnju za onim što je u životu uistinu veliko i lijepo, želju za savršenošću u duhu Evanđelja i zauzetost oko spasenja duša. Budi potpora svim navjestiteljima vjere i daj da njihovi napori na putu dobra svima donesu blagoslov i radost. Amen.

Papa Ivan Pavao II.

MOLITVA SVETOM JOSIPU RADNIKU

Slavni Sveti Josipe, uzore svih radnika, izmoli mi milost obavljati svoje poslove u duhu pokore, te tako zadovoljiti za svoje mnogobrojne grijehe; da ih obavljam savjesno, ne obazirući se na svoje sklonosti, već jedino na dužnost; da ih izvršim sa zahvalnošću i radošću smatrajući velikom čašću što mogu naravne darove, koje mi je Bog dao, uporabiti i usavršiti u poslu; da ih obavljam uredno i mirno, umjereno i strpljivo i nikada ne uzmaknem pored umornošću i poteškoćama; da ih obavljam osobito u čistoj nakani odričući se sama sebe; sve to u sjećanju na smrt i na račun koji ću morati polagati o svakom izgubljenom času, o neiskorištenim darovima, o propuštenim dobrim djelima i o taštoj samodopadnosti kod uspjeha, što tako nagrđuje djela učinjena Bogu za ljubav.

Sve Isusu i Mariji za ljubav i po tvom uzoru sveti Josipe! To neka mi bude misao vodilja u životu i na samrti. Amen.

MOLITVA SV. JOSIPU ZA ZAŠTITU

Preslavni sveti Josipe, tebe je Bog izabrao za hranitelja svom Sinu i za zaručnika prečistoj Majci Njegovoj i postavio te tako glavarom Svetoj Obitelji, pa te je zbog toga Namjesnik Kristov proglasio zaštitnikom Crkve Isusove.Svim pouzdanjem srca svoga molim te priteci u pomoć čitavoj radničkoj Crkvi! Štiti na poseban način svojom očinskom skrbi Svetog Oca, te sve biskupe i svećenike, koji su sjedinjeni s Petrovom Stolicom!

Brani sve koji se uz sve poteškoće i patnje trude oko spasa duša i učini da se svi narodi ponizno podlože svetoj Crkvi izvan koje nema spasenja.

Udostoj se, predobri sveti Josipe, primiti i mene među svoje štićenike.

Posvećujem ti se posve i molim te budi mi ocem, zaštitnikom i vođom na putu k spasenju. Isprosi mi čisto srce i veliku želju za vlastitim posvećenjem. Učini da po tvom primjeru sva moja djela budu upravljena na što veću Božju proslavu i za sjedinjenje s božanskim Srcem Isusovim i bezgrešnim Srcem Marijinim i s tobom, o sveti Josipe. Moli za me da postanem vrijedan biti dionikom onoga pokoja i blaženstva što si ga ti osjetio na svom smrtnom času. Amen.