Duhovni impulsi u došašću 2020. – 10. impuls

10. impuls: Kralj Herod

Čitam 2. poglavlje Matejevog evanđelja posebno obraćajući pozornost na sve što se tiče kralja Heroda.

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.«
Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok:

A ti, Betleheme, zemljo Judina!
Nipošto nisi najmanji
među kneževstvima Judinim
jer iz tebe će izaći vladalac
koji će pasti narod moj – Izraela!«
Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: »Pođite, reče, i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.«
Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.

A pošto oni otiđoše, gle, anđeo se Gospodnji u snu javi Josipu: »Ustani, reče, uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi.« On ustane, uzme noću dijete i majku njegovu te krene u Egipat. I osta ondje do Herodova skončanja – da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Iz Egipta dozvah Sina svoga.

Vidjevši da su ga mudraci izigrali, Herod se silno rasrdi i posla poubijati sve dječake u Betlehemu i po svoj okolici, od dvije godine naniže – prema vremenu što ga razazna od mudraca. Tada se ispuni što je rečeno po proroku Jeremiji:

U Rami se glas čuje,
kuknjava i plač gorak:
Rahela oplakuje sinove svoje
i neće da se utješi
jer više ih nema.

Što mi je zapalo za oko? Kakve to osjećaje u meni pobuđuje?

Što mi padne na pamet kada pomislim na Heroda?

Nalazim li neke poveznice i s vlastitim životom?

Kralj Herod iza sebe ostavio je mnoge žrtve (npr. pomor djece u Betlehemu).

Je li mi nanesena neka nepravda, a preko koje sam morao prijeći?

Jesu li mi nanesene rane koje me i dalje smetaju (bole)?

Kriju li se u meni suze što ih tek treba isplakati?

Sve navedeno može sužavati i sputavati moj život i životnost.

Gdje dopuštam da moje kraljevsko dostojanstvo bude narušeno onima što se guraju na pozicije moći eda bi me iskorištavali (tzv. wanna-be-kraljevi)?

Gdje dopuštam drugima da na meni izvrše djela moći koja im ne pripadaju – na poslu (studiju), u obitelji, među prijateljima, poznanicima?

Sve ono što je molitva u meni potakla, donosim sada pred pravoga Kralja,

koji svoju moć nikada nije zlorabio,

kojega susrećem

kao dijete,

tj. kao Raspetoga,

gdje se, paradoksalno,

njegova nemoć pokazuje vrlo moćnom!

Marko, kapelan

Možda će vas zanimati...