Author: Župa sv. Josipa

Riječ dana – 9.5.2020.

Evanđelje: Iv 14, 7-14 Pokaži nam Oca i dosta nam je!          Idemo konačno do cilja – do Oca! Riješimo, riješi nam ti, Isuse, tu zagonetku Boga jednom zasvagda! Ali, kao i u matematici...

Riječ dana 5.5.2020.

Evanđelje: Iv 10, 22-30 Paradoksalni Isus: A opet:   Taj Isus nas ne sudi, nego spašava. Po  njemu imamo pristup Ocu. Marko, ž. vikar