Riječ dana – 22.4.2020.

Evanđelje:

Iv 3 , 16-21

»Bog je tako ljubio svijet

te je dao svoga Sina Jedinorođenca

da nijedan koji u njega vjeruje

ne propadne,

nego da ima život vječni.

Ta Bog nije poslao Sina na svijet

da sudi svijetu,

nego da se svijet spasi po njemu.

Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se;

a tko ne vjeruje, već je osuđen

što nije vjerovao

u ime jedinorođenoga Sina Božjega.

A ovo je taj sud:

Svjetlost je došla na svijet,

ali ljudi su više ljubili

tamu nego svjetlost

jer djela im bijahu zla.

Uistinu, tko god čini zlo,

mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti

da se ne razotkriju djela njegova;

a tko čini istinu,

dolazi k svjetlosti

nek bude bjelodano

da su djela njegova u Bogu učinjena.«

Bog je tako ljubio svijet

te je dao svoga Sina Jedinorođenca

da nijedan koji u njega vjeruje

ne propadne,

nego da ima život vječni.

Pokušaj ignacijevskog čitanja…

Bog je tako ljubio svijet

 • Razmatram kako je Bog stvorio svijet iz ničega (lat. creatio ex nihilo).
  • Bog ne treba svijet, a ipak ga je stvorio.
  • Bog dakle ljubi svijet.
  • Razmatram kako to da je Bog Stvoritelj već znači da Bog taj svijet ljubi.
  • Bog Stvoritelj svijet koji je stvorio nikada ne ostavlja. On ga stalno uzdržava u postojanju.
 • Božju prisutnost ćutim u svim njegovim stvorenjima – tako što npr. daje biljkama da rastu; što postoji raznolikost života; pronalazim ga u ljepoti njegovih stvorenja.

… te je dao svoga Sina Jedinorođenca…

 • Promatram kako u punini vremena Presveto Trojstvo odlučuje da Sin postane čovjekom te svijetu donese spasenje.
 • Promatram Isusa koji je pravi Bog i pravi čovjek:
  • kako se rađa,
  • kako odrasta – kako uči, igra se, moli,
  • kako ljudima naviješta riječ,
  • kako ljubi sve ljude,
  • kako ih ljubi do kraja – do krajnje napuštenosti – do smrti na križu.

… da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.

 • Promatram Isusove učenike koji su se nadali da je on onaj koji ima otkupiti Izraela, a sada odlaze, razočarani.
 • Razmatram kako Bog ljubi sve ljude kada ne dopušta da Sinovljeva misija – svijetu donijeti spasenje – propadne, te potvrđuje Isusov projekt ljubavi prema ljudima i uskrišava ga.
 • Promatram Isusa, Raspetoga, koji sada živi, te zbog toga učenici vjeruju u njega i dobivaju novu snagu i polet.
 • Promatram Isusa koji napušta učenike i uzlazi Ocu, ali ih ne ostavlja same, nego im šalje Duha da ih uvodi u svu istinu.

Bog je tako ljubio svijet…

Marko, ž. vikar

Možda će vas zanimati...