Category: Novosti

Proslava Nedjelje Caritasa u našoj župi

Na treću adventsku nedjelju, 13. prosinca, proslavljena je nedjelja Caritasa uvođenjem u službu novih članova Odbora župnog Caritasa. Nakon petogodišnjeg mandata dosadašnjeg Odbora, izabrani su i potvrđeni novi članovi, koji su bili predstavljeni na...

Duhovni impulsi u došašću 2020. – 17. impuls

17. impuls: Ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se Sada se putevi Boga-hodočasnika i zvjezdoznanaca-hodočasnikâ ukrštavaju: oni jedni druge pronalaze ne u palači, već u jednoj puno skromnijoj nastambi....

Duhovni impulsi u došašću 2020. – 15. impuls

15. impuls: Zvijezda se zaustavi… Obradovaše se radošću veoma velikom Naši kraljevi krenuli su na svoj put iz Babilonije i do Jeruzalema već su bili prešli otprilike 1000 km, i to uglavnom putujući kroz pustinju....