Duhovni impulsi u došašću 2020. – 23. impuls

23. impuls: Prinesu mu darove

Promatram ovu sliku.

Mladome kralju sluga pruža dar što ga on ima dati, ali još je potrebno da se u njemu oslobodi volja taj dar preuzeti, a onda i darovati.

Sredovječni kralj uzeo je svoj dar – drži ga objema rukama – spreman ga je predati, ali nije ga još darovao. A njegov šešir (kruna), taj simbol vlasti i moći, još uvijek je na njegovim prsima.

Stari kralj predao je svoj dar – on je na stoliću pored Marije. Njegov šešir leži na podu. Njegove su ruke slobodne primiti dijete.

U kojem se od ova tri različita stava prepoznajem?

Dijete je izobilno darovano. Darovi razveseljuju. U jučerašnjem razmatranju prisjetio sam se koje sam to darove primio / primila.

Sâm moj život je dar: sâm sebi sam darovan!

Darove i bogatstvo spontano stavljamo u odnos sa srećom. Pa ipak, prava sreća i pravo bogatstvo doživljavaju se ondje gdje i sâm darivam, gdje i sâm obogaćujem druge. Samo uzimati, a ništa ne željeti dati, čini osobu praznom i  tužnom. Darivati, sebe darovati drugome – to nas čini sretnima i ispunjenima!

Što želim sa svojim životom? Kome ga želim darovati?

Koje zadrške i strahove pri tome u sebi osjećam?

Kako bi to bilo kada bih sav svoj život poklonio Bogu?

„Malo ljudi predosjeća što bi sve Bog s njima mogao učiniti, samo kada bi se bezrezervno prepustili njegovom vodstvu.“ (Ignacije Lojolski)

Dopuštam onome što mi je progovorilo da sada na mene i djeluje.

Marko, kapelan

Možda će vas zanimati ...