Kateheze o 7 darova Duha Svetoga – 1. kateheza

Strah Božji

Može li strah (i to strah Božji!) biti dar!?

Što će nam takav dar, i to još u ovakvom razdoblju?

Što nema već dovoljno straha i bojazni? A nas još Duh Sveti dariva strahom!?

Poslušajmo.

Katehezu sam pripremio koristeći se materijalima don Fabia Rosinia, svećenika rimske biskupije, bibličara i vrsnog katehete.

Marko, ž. vikar

Možda će vas zanimati...